Pravidla cookies

Definice pojmu cookies

Soubory cookies jsou textové soubory, uložené v zařízeních konečných uživatelů určené k používání internetových stránek. Tyto soubory umožňují rozpoznání zařízení uživatele a tím vhodné zobrazení internetových stránek přizpůsobených dle jeho individuálních preferencí. Cookies obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pochází, čas jejich uložení na konečném zařízení a unikátní číslo.

Používání souborů cookies

Soubory cookies se používají za účelem přizpůsobení obsahu internetových stránek preferencím uživatele a optimalizace využití internetových stránek. Používají se také k tvorbě anonymních (bez osobní identifikace uživatele) souhrnných statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatel používá internetové stránky, což umožňuje zdokonalování jejich struktury a obsahu.

Typy souborů cookies

Používají se zpravidla dva druhy souborů cookies – dočasné a trvalé. První z nich, soubory dočasné, zůstanou na zařízení uživatele pouze do odhlášení z internetové stránky nebo vypnutí internetového prohlížeče. Trvalé soubory zůstávají na zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů cookies nebo do momentu jejich ručního odstranění uživatelem.
Soubory cookies používané partnery operátorů internetových stránek, zejména uživateli internetových str& aacute;nek, podléhají jejich vlastní ochraně osobních údajů.

Osobní údaje v souborech cookies

Osobní údaje shromažďované při používání souborů cookies mohou být shromažďované  pouze za účelem vykonávání specifických funkcí pro uživatele. Tyto údaje jsou šifrovány tak, aby se zabránilo jejich přístupu neoprávněným osobám.

Odstraňování souborů cookies

Standardně software sloužící k prohlížení internetových stránek implicitně (nepřímo) připouští umísťování souborů cookies na konečném zařízení. Tato nastavení lze upravit tak, aby bylo možné zablokovat automatické zpracování souborů cookies v nastavení internetového prohlížeče nebo informovat pokaždé, když jsou zaslány na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech práce se soubory cookies jsou dostupné v nastavení software (internetového prohlížeče).

Omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na internetových stránkách.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com
Bez dochucovadel, barviv a konzervantŭ